Scenery Tumblr Themes
Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkân olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım.

Sabahattin Ali

austenchanted:

first + last looks


Pride and Prejudice + Green


tomhiddlestons:

stark children + name meanings (inspired by x)


Next Page